Portada Música Conciertu didáuticu de Daniel de La Cuesta n’Avilés

Conciertu didáuticu de Daniel de La Cuesta n’Avilés

by asturnet

Esti xueves, a partir de les 19 hores, nel Centru Municipal d’Asociaciones de Llaranes, Avilés, celebrase un nuevu “Xueves didáuticu” cpm emtrada llibre hasta completar l’aforu. Na xornada d’esti 23 de xineru sedrá Daniel de la Cuesta’l que va ufrir un conciertu didáuticu d’harpa y bandurria. El próximu conciertu d’estos Xueves didáuticos del mes de xineru va ser el día 30 y va cuntar cola cantante de tonada asturiana Anabel Santiago.

Tamién te podria gustar