Portada Política L’Aranés va ser llingua oficial en Cataluña y preferente n’Arán

L’Aranés va ser llingua oficial en Cataluña y preferente n’Arán

by asturnet

Cataluña da pasu a la oficiliadá del aranés, dempués que’l Conseyu Executivu de la Generalitat aprobare esti martes l’anteproyectu de Llei del Aranés, que dexa la puerte abiert a l’emplegu de’esa llingua delantre toles alministraciones nel territoriu catalán.

Cataluña va ser el “únicu territoriu de tola península ibérica” onde habrá trés llingües oficiales: el catalán, el castellán y l’occitanu na so variante dialectal aranesa.

Cola oficialidá del aranés, cualquier falante d’esta llingua podrá usala tamién na xusticia, y consagraráse l’occitanu como “llingua preferente” n’Arán

Tamién te podria gustar