Portada Sociedá Xeira pide respetu pala toponimia

Xeira pide respetu pala toponimia

by asturnet

Nun comunicáu qu’asoleyaba esti día, l’asociación Xeria desixía a los conceyos que respeten la toponimia qu’ellos mesmos aprobaron, porque “dende qu’el Conceyo del Franco recuperara de xeito oficial a súa toponimia tradicional nel ano 2005, outros oito conceyos del Navia-Eo xa pasaron por ese proceso: A Veiga, Grandas de Salime, Pezós, Taramunde, Vilanova, Samartín, Santalla y Bual. Os decretos, aprobaos pol Goberno asturiano y publicaos nel BOPA, establecen qu’a partir da súa entrada en vigor as Administracióis Públicas tein qu’axeitar de forma progresiva el uso oficial das formas toponímicas aprobadas”.

El comunicáu de Xeira ye enforma claru: “A realidá é que, despóis d’analizar as páxinas web dos conceyos eonaviegos cua toponimia tradicional oficializada, namáis El Franco la cumpre, mentres qu’os demáis conceyos einda usan as formas anteriores y non as qu’agora son oficiales. El respeto á llegalidá é fundamental pra cualquer entidá pública y neste caso namáis fía falta úa orde pr’axeitar os topónimos nas páxinas web. A dificultá é mínima y os conceyos dispóin d’entidades como as Oficinas de Coordinación Cultural y Llingüística que poderían asesorar nese llabor. Agá Bual, qu’hai pouco que se publicóu el decreto d’oficialización da súa toponimia, os demáis conceyos tuveron tempo abondo: anos y anos”.

Xeira súmase “á campaña amañada pola Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana pral resto d’Asturias y acaba de mandar úa solicitú formal a todos os alcaldes de conceyos del Navia-Eo cua toponimia tradicional oficializada y que nun se respeta na páxina web institucional. Nel escrito pídeseye que solucionen xa esa situación d’illegalidá”.

Xeira “tamén yes pide a os alcaldes qu’usen as formas toponímicas oficiales nas rotulacióis en vías públicas y carreteras, amáis d’en mapas y planos oficiales”.

Tamién te podria gustar