Portada Sociedá Xandru Fernández-Cernuda fala esti miércoles primeru d’abril en Barcelona sobre’l futuru de la llingua