Portada Sociedá Feminismu pa poligoneres nel Centru Social La Semiente

Feminismu pa poligoneres nel Centru Social La Semiente

by asturnet

El Centru Social La Semiente, sigue cola programación d’ochobre proponiéndonos esta vegada una charra qu’axunta lliteratura y feminismu. El xueves 13 a les 20 hores va tener llugar la charra “Feminismu pa poligoneres”, na que se presentara’l llibru de Rosario Hernández Catalán, “Feminismo para no feministas, la Vane contra la Partrix”, l’ultimu trabayu d’esta dramaturga y ensayista llangreana.

Un manual d’urxencia pa toes eses moces qu’en plenu sieglu XXI siguen perdíes victimes d’un submundu cad vez más esteriotipáu. El llibru contién nes sos coraes una obra teatral, que col títulu de “La poligonera feminista” ye’l platu fuerte de la obra. L’autora va repartir gratuitamente exemplares a tolos asistentes a la charra, que va tener llugar nel mesmu Centru Social La Semiente nel 6 de la cai Eladio Jove de L’Entregu.

Tamién te podria gustar