Portada Mundu L’Academia presenta un cartafueyu normativu dedicáu al léxicu de los medios de comunicación

L’Academia presenta un cartafueyu normativu dedicáu al léxicu de los medios de comunicación

by asturnet

L’Academia de la Llingua Asturiana presenta un númberu nuevu de la colección «Cartafueyos Normativos». Una propuesta normativa de l’ALLA pal emplegu de la llingua asturiana nel ámbitu informativu y nel llinguax periodísticu. La presentación va tener llugar a les doce la mañana d’esti vienres 22 nel llar de l’ALLA, na cai L’Águila 10, Conventu de les Pelayes d’Uviéu.

Esti nuevu volume, que fai’l númberu 7, ta dedicáu al “Léxicu de los medios de comunicación: Prensa, Radio y TV” y con él l’Academia quier ufiertar una propuesta normativa pal léxicu y les espresiones llingüístiques de los medios de comunicación, cada vegada más numberosos y complexos, qu’empleguen la llingua asturiana.

Tamién te podria gustar