Portada Música Concursu de diseños pala XXXII Noite Celta de Porcía

Concursu de diseños pala XXXII Noite Celta de Porcía

by asturnet

L’Asociación Cultural Alameda, con sede nel Franco (co. El Franco), convoca hasta el próximo 15 de febreiro de 2015 a participar a tod@s @s interesaos / -adas nel II Concurso de diseño y dibuxos coa vista posta na celebración da XXXI Noite Celta de Porcía el prósimo sábado 29 d’agosto de 2015.

Nun é un concurso de carteles. Poden participar todas as personas interesadas que quiran fer chegar el sou diseño ou dibuxo al Asociación Cultural Alameda, col fin de poder ser usaos por esta asociación nos sous productos conmemorativos da XXXII Noite Celta de Porcía, ou como ésta determine.

A temática dos diseños presentaos ha a ser “XXXII Noite Celta de Porcía”. Os diseños ou dibuxos que se presenten nun van poder tar xa usaos pra outra cousa ou con outro fin qu’este concurso.

Os diseños gráficos ou dibuxos poderán mandarse por correo ellectrónico á dirección noiteceltaporcia@gmail.com ou á seguinte dirección postal, tendo qu’aparecer, neste caso, el nome y apellidos da persona que participa, D.N.I., teléfono y correo ellectrónico:A.C. Alameda/ El Armayor, s/n, 33746 – El Franco (co. El Franco).

Tamién te podria gustar