Xeira defende un trato igualitario del gallego-asturiano col asturiano núa posible oficialidá

Xeira defende un trato igualitario del gallego-asturiano col asturiano núa posible oficialidá
20 ochobre 12:20 2018 Imprimir

Como nun podía ser d’outro xeito, el asociación cultural Xeira defende que gallego-asturiano y asturiano se traten en pé d’igualdá nel caso d’úa posible oficialización d’entrambas llinguas núa reforma del Estatuto d’Autonomía d’Asturias.

El apertura da posibilidá de reforma estatutaria al anunciar Podemos Asturias y Izquierda Unida a súa intención de rexistrar a petición na Xunta Xeneral, dá pé a recordar a estas dúas forzas políticas, y tamén a aquellas outras que se quiran sumar, qu’os falantes d’asturiano y gallego-asturiano, sían estos poucos ou muitos, son ciudadanos asturianos y tein que ser trataos d’igual xeito.

Nun hai muitos meses, máis de 300 personas del estremo occidental asturiano firmaron un escrito unde se pedía un trato igualitario na oficialidá d’asturiano y gallego-asturiano. Refugábase circunscribir os deretos ciudadanos dos falantes d’esta última llingua al territorio unde se fala cua consabida amecedura de “y el gallego-asturiano nel sou territorio”. Y refugábase esta frase non porque se quira fer normal el uso del gallego-asturiano nel centro d’Asturias —esplicábase nel escrito que nun era esa a intención–, senón por úa simple cuestión de conviccióis democráticas: pra que naide teña a tentación mezquía de poñer úa llingua minorizada por derriba del outra einda máis minorizada.

Úa formulación como a difundida hai pouco pola Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana píntanos ben al xeito: que tanto asturiano como gallego-asturiano sían llinguas oficiales en Asturias al pé del casteyano y qu’úa llei posterior de normalización marque os ámbitos y os territorios d’uso.

A primeira razón é qu’eso garantizaría qu’aquellos ciudadanos que quiran podan relacionarse col Administración central en gallego-asturiano. A segunda razón, non menos fundamental: qu’esa formulación evitaría a posibilidá de qu’el asturiano sía oficial en toda Asturias —incluso nel territorio del gallego-asturiano— y el gallego-asturiano non. Se formalmente son llinguas oficiales d’Asturias, ou lo son dos sous territorios respectivos ou lo son de toda Asturias, pro el tratamento ten que ser el mesmo pras dúas llinguas. Insistimos, anque nel desenvolvemento llexislativo posterior se marquen claramente os ámbitos d’uso, é fundamental pra nun dar pé a agravios comparativos qu’as dúas teñan el mesmo estatus.

Xeira diz que vai seguir trabayando nesta idea, sabedora de que namáis con respeto ás minorías se poden construír consensos y un futuro de convivencia llingüística en Asturias, pra que naide poda ser discriminao por falar a llingua que fale, sía esta el asturiano, el gallego-asturiano ou el casteyano

  Categories:
Loading Facebook Comments ...