tornar al entamu

Tag "SFA"

Ramón d’Andrés fala güei de la llende llingüística ente l’asturlleonés y el gallegoportugués

“La frontera xeográfica del asturianu pel occidente “va ser el títulu de la conferencia que va impartir Ramón d’Andrés Díaz esti xueves 3 nel RIDEA.

Lleer más