La Llaboral acueye una gala del I Certame de Teatru Escolar en Llingua Asturiana

07 mayu 08:50 2013 Imprimir

La gala d’entrega de Premios del «I Certame de Teatru Escolar en Llingua Asturiana/Gallego-asturianu», va facese esti miércoles 8 de mayu a les 18.30 hores nel Teatru de Llaboral Ciudá de la Cultura (Xixón). Nel trescursu del actu van representase delles de les obres premiaes. L’actu ta dientro de los de la Selmana de les Lletres Asturianes.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...