El teatru de La Llaboral de Xixón acueye esti sábadu un conciertu

13 09:08 2008 Imprimir

El sábadu 15 de payares, a les ocho y media la tarde, nel Teatru de La Llaboral de Xixón, The Matthew Herbert Big Band presenta’l so discu nuevu, “There’s me and there’s you”.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...