El sábadu celébrase la Prueba de Conocencia Básica d’Asturianu

23 xineru 08:43 2012 Imprimir

L’Academia de la Llingua Asturiana, sabiendo’l fondu interés de munches persones de llograr que se reconoza la so conocencia de la llingua y manifestar asina’l so fondu amor al idioma asturianu, fai dos convocatories añales onde van poder evaluase diches conocencies. Nesi sen, esti sábadu 28 de xineru de 2012 va facese la prueba semestral n’Uviéu. Hasta’l xueves 26 ta abiertu’l plazu pa matriculase, na sede de l’Academia, na cai l’Águila de la capital asturiana.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...