El PAS crítica’l pautu IX-FSA sobre l’asturianu

El PAS crítica’l pautu IX-FSA sobre l’asturianu
12 agostu 16:48 2015 Imprimir

El Partíu Asturianista ye la primer formación que sal a criticar el pautu ente IX y la FSA alrodiu de la llingua asturiana. Según el PAS. o que se tresmitió a los medios ye, a cencielles que se va a intentar cumplir la Llei d’Usu y Promoción del asturianu impulsada pol PAS en 1998 (Llei 1/98, de 23 de marzu) y sofitada nel so día pol PP.

Nuna nota de prensa fecha pública ayeri, el PAS diz que “fixéronse públiques les decisiones que sobre’l asturianu van tomase pol Gobiernu, tres la presión d’IX sobre’l PSOE para ello. Y comunícasenos como un gran trunfu d’IX” cuando na realidá namái que se cumplen les “competencies del asturianu en relación cola Alministración (Llei d’Usu, artículos 3, 4, 5, 6 y 7), col asturianu na educación (artículos 9,10,11) y col asturianu nos medios de comunicación (artículos 12 y 13)”.

Pal PAS, “lo que se nos vien dicir ye que ¡17 años dempués! va tratase de cumplir parcialmente cola Llei d’Usu y Promoción del asturianu impulsada pol PAS.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...