El martes 18 preséntase na Llibrería Trabe d’uviéu un nuevu númberu de la revista Erada

10 11:24 2008 Imprimir

Esti martes 18 a les 19 hores, na Llibrería Asturiana de Trabe (Uviéu), va presentase’l númberu 2 de la revista Erada.

Rafael Rodríguez Valdés (Uviéu, 1978) llicenciáu n’Hestoria pola Universidá d’Uviéu y autor, d’ente otros trabayos, de “Llingua Asturiana y Movimientu Obreru. 1899-1937”, ye’l coordinador d’esta revista d’historia.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...