Aurora García Rivas va presentar el so últimu poemariu, Trinquilintainas

19 setiembre 08:56 2008 Imprimir

Aurora García Rivas va presentar el so últimu poemariu, Trinquilintainas, nun actu onde tamién intervendrá la escritora Carmen Rueda y Miguel Rojo, güei a les cinco y media la tarde.

Sobre esti llibru diz la so autora “este é o segundo libro de poesía qu’escribo na miña lengua vernácula. Supoño que, aínda sin pretendelo, os meus paisaxes, os tópicos de sempre, a miña infancia e muito do meu presente, tan nel. Tampouco penso demáis neso ¿pra qué? O libro fala de dous tempos: o dos álamos (aqueles que cantaban ó aire do outono, erguidos como vixilantes da vida e dos días) y o dos cipreses (erguidos tamén, coa folla afilada todos os días do ano) agardando a qu’eu volva, como Ulises, a miña Ítaca”.

Aurora García Rivas tien publicao los títulos siguientes: O viaxeiro da noite, Trabe, 2004; La tierra vertical, Atenéu Obreru de Xixón, Colección Deva, 2005; Contos, ducia e media d’eles, Trabe, 2007; La sombra del alcaudón (Premio Ateneo Jovellanos de Poesía de 2006), Vitruvio, 2007, y Cinco contos pra xogar coa música, Trabe, 2007 (que tamién presentará nesta Arribada). Ye la coordinadora de la antoloxía Na boca de todos, pulicada pol Ayuntamientu d’A Veiga.

  Categories:
Loading Facebook Comments ...